Blender Git Loki

Git Commits -> Revision b9ddb9f

Revision b9ddb9f by Julian Eisel (workspaces)
May 24, 2017, 22:43 (GMT)
Merge branch 'blender2.8' into workspaces

Commit Details:

Full Hash: b9ddb9f47ef7d78358f2babf16c9eb50fd039ba6
Parent Commits: 3a2f492, 45ff4a8

Tehnyt: Miika HämäläinenViimeksi päivitetty: 07.11.2014 14:18 MiikaH:n Sivut a.k.a. MiikaHweb | 2003-2022