Blender Git Loki

Git Commits -> Revision b499b24

Revision b499b24 by William Reynish (master)
January 28, 2020, 22:17 (GMT)
UI: Fix typo in tooltip

Commit Details:

Full Hash: b499b24c54525d637db77514f406b1eccf95bb97
Parent Commit: bcbd900
Lines Changed: +1, -1

Tehnyt: Miika HämäläinenViimeksi päivitetty: 07.11.2014 14:18 MiikaH:n Sivut a.k.a. MiikaHweb | 2003-2020