Blender Git Loki

Git Commits -> Revision f933f60

July 4, 2018, 07:10 (GMT)
Add samples parameter to Rim FX

Also improvements in drawing.

Commit Details:

Full Hash: f933f60537368885f709efd8c2aaf3dd9d63bb30
Parent Commit: 17da5d8
Lines Changed: +66, -41

Tehnyt: Miika HämäläinenViimeksi päivitetty: 07.11.2014 14:18 MiikaH:n Sivut a.k.a. MiikaHweb | 2003-2022