Blender Git Statistics -> Branches -> blender-v2.91-release

"Blender-v2.91-release" branch

Total commits : 3
Total committers : 2
First Commit : November 25, 2020 (Yesterday)
Latest Commit : November 25, 2020 (Yesterday)


Commits by Date

DateNumber of Commits
November 25, 20203

Committers

AuthorNumber of Commits
Jeroen Bakker2
Dalai Felinto1

Popular Files

FilenameTotal Edits
BKE_blender_version.h2
versioning_userdef.c1
org.blender.Blender.appdata.xml1

Latest commits Feed

13 hours 49 min ago
Docs: 2.91 release description for Linux appdata
16 hours 21 min ago
Versionbump: Blender 2.91 release
16 hours 29 min ago
File version bump

MiikaHweb - Blender Git Statistics v1.06
By: Miika HämäläinenLast update: Nov-07-2014 14:18 MiikaHweb | 2003-2020